W dniach Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
uświadamiamy sobie po raz kolejny, że skoro jesteśmy przez Chrystusa
zbawieni, to potrzebujemy głębszego nawrócenia
(o. R. Cantalamesa – kwietniowa katecheza o „Charis”).
Niech te Dni przyniosą Wam szczególne dary łaski i błogosławieństwo,
jakie Zmartwychwstały nam wysłużył.
Radosnych i pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy!
 
ks. Sławomir Płusa
Norbert Dawidczyk
Koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym w Polsce