Zadania Rady Pastoralnej:

 1. rozeznawanie woli Bożej dotyczące rozwoju Odnowy w Archidiecezji i wytyczanie kierunków rozwoju

 2. troska o budowanie tożsamości Odnowy w Archidiecezji (organizowanie Dni Jedności, czynny udział w  Ogólnopolskim Czuwaniu, promowanie formacji wspólnot Odnowy - szczególnie liderów i animatorów, organizowanie rekolekcji i innych wydarzeń Odnowy w Duchu Świętym)

 3. troska o jedność wspólnot: „promować jedność” – Papież Franciszek

 4. troska o liderów - przygotowywanie i współprowadzenie Spotkań Liderów

 5. współpraca z innymi Ruchami w Archidiecezji

Do Rady Pastoralnej wchodzą osoby, które pragną w duchu miłości służyć wszystkim wspólnotom w Archidiecezji Wrocławskiej.

Skład Nowej Rady Pastoralnej:

 1. Kapłani:
  1. koordynator duchowny - ks. Kanonik Profesor PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz
  2. Ks. Krzysztof Wojtkowiak
  3. Ks. Tomasz Zalwowski
  4. Ks. Adam Błaszczyk
  5. Ks. Jakub Wiechnik
 2. Przedstawiciele Wspólnot:
  1. Renata Kopeć - Koordynator świecki
  2. Katarzyna Kondrat (Wspólnota Płomień Pański)
  3. Maria Borkowska (Wspólnota Jeruzalem)
  4. Aleksandra Krajewska (odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną Uwielbienia), Katarzyna Szkałuba (Wspólnota Źródło Łaski)
  5. Tomasz Węgrzyn (Wspólnota Rodziny w Duchu Świętym)
  6. Mariola Knoblauch (Wspólnota Emaus)
  7. Paweł Bogdaszewski (Wspólnota Verbum)
  8. Anna Żegleń-Chlebus (Wspólnota Benedictus)
  9. Piotr Żółtaniecki (Wspólnota Obfite Odkupienie)
  10. Paweł Żółtaniecki (Diakonia Liturgiczna)