1. Ks. Wojciech Jaśkiewicz – Koordynator duchowny

  2. Ks. Mariusz Rosik

  3.  O. Andrzej Smołka 
  4. Maria Borkowska – Koordynator świecki

  5. Wioletta Grochowska (BENEDICTUS)

  6. Tomasz Kołodziej (ŹRÓDŁO)

  7. Artur Skowron (GALILEA)


Posługa Radzie w rozeznanym zakresie i czasie:

  • Milleniusz Nowak (PŁOMIEŃ PAŃSKI)