Skład Nowej Rady Pastoralnej:

 1. Kapłani:
  1. Ks. Wojciech Jaśkiewicz - koordynator duchowny
  2. Ks. Krzysztof Wojtkowiak
  3. Ks. Mariusz Rosik
  4. Ks. Tomasz Zalwowski
  5. Ks. Wojciech Bujak
  6. Ks. Adam Błaszczyk
 2. Przedstawiciele Wspólnot:
  1. Renata Kopeć - Koordynator świecki
  2. Mirek i Mariola Chometa (Odpowiedzialna za Diakonię Miłosierdzia - Wspólnota Michael)
  3. Tomasz Kołodziej (Odpowiedzialny za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej - Wspólnota Kompania Jonatana i Źródło)
  4. Maria Borkowska (Odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną Uwielbienia - Wspólnota Jeruzalem)
  5. Milleniusz Nowak (Odpowiedzialny za Diakonię Ewangelizacji - Wspólnota Płomień Pański)
  6. Aleksandra Krajewska, Katarzyna Szkałuba (Wspólnota Źródło Łaski)
  7. Katarzyna i Tomasz Węgrzyn (Diakonia Rodziny w Duchu Świętym)
  8. Artur Skowron (Wspólnota Kompania Jonatana)
  9. Adam Obstój (Wspólnota Jezusa Miłosiernego)
  10. Mariola Knoblauch (Wspólnota Emaus)
  11. Paweł Bogdaszewski (Wspólnota Verbum)