"Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch(...)" (1 Kor 12, 8-11)

W drugiej części filmu „Tak jak na początku” ks. prof. Mariusz Rosik opowiada o tym jak w pierwszych pięciu wiekach istnienia Kościoła pielęgnowana była żywa pamięć o znakach i cudach Apostołów, tak często opisywanych w Dziejach Apostolskich i listach św. Pawła. Przytacza świadectwa zawarte w pismach wczesnochrześcijańskich o posłudze charyzmatami w ówczesnych wspólnotach. Przekazy historyków kościoła z okresu rozwoju ruchu monastycznego również potwierdzają fakt posługiwania się w Kościele nadprzyrodzonymi darami Ducha Świętego.
Jednak czy z biegiem czasu posługa charyzmatami nie poszła w zapomnienie?