W miesiącach lutym i lipcu 2012 roku, wspólnota „FIAT” z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu-Zalesie we współpracy z o. Pawłem Drobotem Dyrektorem Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów, prowadziła rekolekcje „Uzdrowienie wewnętrzne”.

Rekolekcje te skierowane są do tych osób, które  pod wpływem różnych bodźców zewnętrznych i propozycji kulturowych straciły poczucie tego, kim naprawdę są i doświadczają głębokiego kryzysu duchowego.

Zdjęcia z rekolekcji 2012 TUTAJ


W czasie rekolekcji prowadzący towarzyszą uczestnikom na ich drodze uzdrawiania serca przez Słowo Boże, uczenia się, jak przebaczać, jak uwalniać się z egoizmu i rywalizacji oraz jak przemieniać smutek dnia codziennego w radość.

Dynamika rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego oparta jest na głoszeniu konferencji.

Poruszane są między innymi takie tematy jak: stworzeni ponieważ umiłowani, od nienawiści do przebaczenia, w jaki sposób radzić sobie z lękiem, relacje z rodzicami, perfekcjonizm, grzechy główne, walka duchowa, uzdrowienie wspomnień, uzdrowienie ze zranionych uczuć, ze smutku do radości, jak żyć jak dziecko Boże.

Po każdej konferencji uczestniczy zapraszani są do osobistej modlitwy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem.

Centralnym punktem każdego dnia jest celebracja Eucharystii.

W czasie rekolekcji jest też czas na przygotowanie się i przeżycie sakramentu pojednania i pokuty, oraz możliwość indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym (kapłanem lub osobą świecką).

Rekolekcje, które proponuje Wspólnota „FIAT” są oparte o autorską metodologię włoskiego księdza Salvatore Tumino (1959-2002), który jak sam dawał o sobie świadectwo został uzdrowiony z depresji. Rekolekcje te są więc owocem jego osobistego doświadczenia i jak mówił sam o sobie:

„Bóg wziął w swoje ręce najbardziej straszne doświadczenia z mojego życia i przekształcił je w taki sposób, że stało się ono źródłem łaski dla mnie i tysięcy moich braci i sióstr”.

I o takim właśnie uzdrawiającym działaniu Boga mówią świadectwa uczestników dawane po zakończonych rekolekcjach uzdrowienia serca.