"Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" ( Koh 3,1)

Księże Stanisławie, Orzechu!

Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław
dziękuje Bogu za dar Twojego życia,
za wiele lat duchowego wsparcia,
za każde mocne słowo i działanie na rzecz Królestwa Bożego,
za świadectwo piękna kapłańskiego powołania,
za każdą lekcję w otwarciu na działanie Ducha Świętego i ewangelizację.

Dziś żegnamy Cię na drodze do świętości, na którą nas wprowadziłeś.
Ty już zdałeś życiowy egzamin z wierności w trudnościach i ofiarnej służby.
Cała Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław modli się o szczęście wieczne dla Ciebie.

Wrocław, 19-05-2021, godz. 12.42