KANA
Wrocław, parafia pw. św. Klemensa Dworzaka, Al. Pracy 26.

Spotkania: pierwsza  i czwarta środa o godzinie 18.40 , oraz w druga środa miesiąca na Eucharystii wspólnotowej o godzinie 17.40. Trzeci poniedziałek miesiąca na Adoracji Najświętszego Sakramentu o godzinie 18.40.

Charakterystyka:

  • Spotkania kończą się wspólnym uczestnictwem w parafialnej Mszy Świętej o godz. 19 30. Raz w miesiącu ma miejsce Msza Święta wspólnotowa, na którą zapraszamy parafian i sympatyków grupy.

  • Stali członkowie grupy to 15 osób, uczestniczą w czterech grupkach biblijnych.

  • Posiadamy diakonię modlitwy wstawienniczej - modlimy się w intencjach kierowanych do grupy, jak również służymy pomocą podczas Seminarium Odnowy Wiary odpowiadając na zaproszenie innych wspólnot.

  • Posługujemy modlitwą wstawienniczą za kapłanów w tzw. inicjatywie - Margaretki.

  • Grupa współpracuje z Radą Parafialną i czynnie uczestniczy w życiu parafii.

  • W ramach formacji korzystamy z katechez, które głosi nasz opiekun, oraz uczestniczymy w Forum Charyzmatycznym, Sesjach Modlitwy Wstawienniczej organizowanych przez Łódzki Ośrodek Odnowy.