W związku z pandemią koronawirusa kwietniowe Spotkanie Liderów odbyło się on-line w sobotę 25.04 o godz. 10.30. Tematem były plany związane z wyborem koordynatora świeckiego w związku z kończącą się w czerwcu kadencją obecnego koordynatora świeckiego.