25.03.2017 odbyło się Spotkanie Liderów w parafii św. Franciszka z Asyżu, Wrocław, ul. Borowska 174. Spotkanie zorganizowała wspólnota Źródło z Jelcza Laskowic.

Program spotkania:
10:00-11.30 Msza św. i uwielbienie w kościele
11.30-12.00 Kawa, herbata w domu parafialnym
12.00-14.00 Konferencja (ks. Wojciech Jaśkiewicz) i sprawy bieżące

Ważniejsze informacje ze spotkania:

1. Główne treści konferencji:
a) Jak moja wspólnota będzie wyglądała za 5 lat? Problem następców. Formacja uczniów Jezusa. Uczeń ma swojego nauczyciela, i po 2-3 latach powinien mieć swoich uczniów. My natomiast formujemy ludzi do tego, by byli konsumentami.
b) Praca z młodzieżą i dziećmi
c) Małżeństwa – wspólnoty Odnowy małżeństw

2. Zgłoszenia na Dzień Animatora 19.05 (zaproszeni są nie tylko animatorzy, szczególnie osoby które jeszcze nie brały udziału w spotkaniu w Hali Polonia w Częstochowie)  w tańszej cenie (40 zł) proszę przesyłać do środy 29.03 (w wyjątkowych wypadkach do czwartku 30.03).

3. Prośba o przesłanie informacji o miejscach czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego

4. Spotkanie 28.05 w Hali Orbita: wolontariusze proszeni są o zgłaszanie się do Tomka lub Artura, szafarze do ks. Wojtka.

5. W związku z tym, że najbliższy numer Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym (przy okazji zapraszamy do prenumeraty) poświęcony będzie w całości jubileuszowi Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, do końca marca można przesyłać świadectwa najstarszych członków Waszych wspólnot oraz zdjęcia archiwalne, jeśli takie posiadacie.