Zapraszamy osoby śpiewające i grające na instrumentach z Waszych Wspólnot do wspólnego uwielbiania Boga poprzez muzykę, śpiew i grę. To okazja do rozwoju talentów,  służenia nimi Bogu i ludziom, a także do wzajemnego ubogacania się, poznawania, wymiany doświadczeń. Będziemy posługiwać przy okazji naszych wspólnych spotkań Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław.

Nasze uwielbienie to włączanie się w nieustanne uwielbienie, jakie ma miejsce w niebie, w niebieskim Jeruzalem.
W Piśmie Świętym wiele razy jesteśmy zachęcani do oddawania Bogu chwały poprzez śpiew i grę na instrumentach, m.in.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
(Ps 98, 4-6)

Jeśli masz w sercu takie pragnienie, dołącz do nas! Najbliższa próba odbędzie się w poniedziałek 26.10.2020 po Mszy św. o godz. 18.00 w Kiełczowie.

Maria Borkowska (Wspólnota Jeruzalem)
Dariusz Kopeć (Wspólnota Jezusa Miłosiernego)
Odpowiedzialni za diecezjalną Diakonię Muzyczną Uwielbienia