Waszym powołaniem jest być zaczynem, przez które wspólnota parafialna zadaje sobie pytanie o swoją misyjność. Dlatego słyszycie w sobie nieodparte wezwanie, by wychodzić do wszystkich i głosić piękno Ewangelii. To misyjne pragnienie wymaga przede wszystkim wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, który nieustannie mówi do swojego Kościoła i pobudza go do wkraczania na ścieżki, niekiedy jeszcze mało znane ale kluczowe na drodze ewangelizacji. To nieustanne nasłuchiwanie oraz troska o to, by nie wyczerpało się ono z powodu zmęczenia czy chwilowych trudności są warunkiem wierności Słowu Pana i jednocześnie motorem do pokonywania różnych przeszkód napotykanych na drodze ewangelizacji.

Pełny tekst TUTAJ