1 marca 2014 odbyło się Spotkanie Liderów przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.

Spotkanie odbyło się wg planu:
9.00-9.30 Adoracja
9.30-10.30 Eucharystia
10.30-11.15 Kawa, herbata
11.15-13.30 Konferencja "Jak ożywić modlitwę charyzmatyczną" (Dorota Sielska), dzielenie, sprawy bieżące

Ważniejsze poruszone sprawy:

1. Seminarium w parafii na Muchoborze Wielkim (Marcin)

2. Informacja o Festiwalu Nadziei 14-15 czerwca 2014 w Warszawie na stadionie Legii (Arena) - zaproszenie ks. kard. Nycza: http://nowaewangelizacja.org/wp-content/uploads/2014/02/List-Kard.-Nycza.pdf

  • 22.03.2014 w godz. 10-14 odbędzie się pod „4" spotkanie osób jadących do Warszawy, gotowych pełnić rolę katolickich wolontariuszy
  • Dobrze byłoby, gdyby jedna osoba pojechała do Warszawy 8 marca (zgłosić się do ks. Wojtka), zwrot kosztów.

3. Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w 3 miejscach:

  • św. Rodziny: Jezusa Miłosiernego, Skała (jeśli nie w Oławie, informacja w ciągu miesiąca), Emaus, Wieczernik (jeśli nie u brata Alberta)
  • św. Wojciecha: Verbum, Nadzieja
  • św. Karola Boromeusza (Krucza): Niepokalana Strzelin, Kana, Paraklet, Emmanuel Wrocław, Getsemani

4. Plany na Dzień Jedności 2014: Kongres (Aula PWr.), 22.11.2014, ks. Andrzej Grefkowicz

5. Składki na Koordynację - ustalenia: 1 zł od osoby we wspólnocie miesięcznie (bez wakacji), czyli 10 zł od osoby rocznie, dwa terminy (do końca kwietnia i do końca listopada), najlepiej przelewem na konto Odnowy: http://wroclaw.odnowa.org/kontakt

6. Prośba o przygotowanie i rozesłanie kontaktów do liderów

7. Termin następnego spotkania liderów: 26.04.2013 na Strachocinie (parafia ks. Wojtka, ul. Tatarakowa 1)

8. Rekolekcje letnie:

- WAŻNE - po dwie (ew. trzy) osoby ze wspólnoty na rekolekcje dla liderów „Oto ja, poślij mnie", Bardo Śląskie, 5-11.07.2014, obowiązkowe przeczytanie adhortacji "Evangelii Gaudium".

9. Dzień Animatora podczas Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy na Jasnej Górze w dniach 16-17 maja 2014 r. - otrzymaliśmy jako diecezja tyle miejsc, ile wykorzystaliśmy w poprzednim roku (czyli 67). Przy wysłaniu zbiorowego zgłoszenia do końca marca opłata organizacyjna 30 zł od osoby, potem 35 zł.

  • Prośba o przysłanie wypełnionego formularza przez liderów na adres koordynacji do 26.03.2014 (wpłaty na konto Odnowy).