SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI
Prezes Zarządu Fundacji - Renata Kopeć
(Zawsze będzie to wybrany przez Wspólnoty i zatwierdzony przez Fundatora
Koordynator Świecki Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej.)

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Katarzyna Szkałuba - Wspólnota Źródło Łaski
Aleksandra Krajewska - Wspólnota Źródło Łaski
Katarzyna Kondrat - Wspólnota Płomień Pański
Piotr Żółtaniecki - Wspólnota Obfite Odkupienie