SKŁAD RADY FUNDACJI - organ nadzoru
Przewodniczący Rady Fundacji - Ks. Rajmund Pietkiewicz Prof. PWT.
(Zawsze będzie to ustanowiony przez Fundatora Koordynator Duchowny Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej.)

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI:
Ks. Arkadiusz Krziżok - Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii wrocławskiej  i Proboszcz Parafii Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 1 we Wrocławiu.
Mariola Knoblauch - Wspólnota Emaus.