Czy pragniesz jeszcze bardziej skutecznie głosić Ewangelię?

Świadectwo: „Obudzić Olbrzyma" – czyli potencjał ewangelizacyjny Twój i Twojej parafii lub wspólnoty...

1. Pragnienie głoszenia Ewangelii

W Odnowie w Duchu Świętym jestem już od kilkunastu lat, w Odnowie jest również moja żona. Nasza wspólnota „Płomień Pański" służyła już wielokrotnie w dziełach Nowej Ewangelizacji, m.in. organizowaliśmy kursy Alfa, Seminaria Odnowy Wiary (aktualnie trwa Seminarium, rekolekcjonistą jest o. Andrzej Smołka), pomagaliśmy w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania, od 2004 r. organizujemy otwarte letnie rekolekcje. Ciągle płonie w mym sercu, jak w całym kościele katolickim - w sercach kapłańskich, zakonnych i świeckich – pragnienie głoszenia Ewangelii zgodnie z nakazem Pana Jezusa „I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15).

2. Daj się zaskoczyć!

Kilka miesięcy temu ktoś podesłał mi link do konferencji JE. ks. bpa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wygłoszonej na spotkaniu z kapłanami i ojcami zakonnymi w Łodzi. Uderzająca była dla mnie nie tylko radość i pokora ks. biskupa Edwarda, ale przede wszystkim Jego spokojny a jednocześnie płomienny sposób mówienia, pełna miłości do Boga i człowieka twarz i zaangażowanie z jakim mówił o Nowej Ewangelizacji oraz o konkretnych doświadczeniach ewangelizacyjnych w Jego diecezji, np. o świadectwach nawrócenia, okrywania Boga Żywego przez młodzież i jej rodziców (!) w okresie przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Niedługo potem wręcz pochłonąłem artykuł pt. „Daj się zaskoczyć" w numerze 19-tym „Gościa Niedzielnego" z 12-go maja br., w którym ks. bp Edward mówi wiele o tym jak Duch Święty działa w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskup Edward w rozmowie zapisanej w tym artykule podkreślał m.in., że kandydaci do bierzmowania nie są „straconym pokoleniem". Zarówno styl jak i skuteczność podejścia do ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zaintrygowały mnie jeszcze bardziej.

3. Nowa Ewangelizacja jest po to aby przynosić dobre owoce

W sercu, jak wielu z nas w kościele, mam i miałem wielkie pragnienie poznawania nowych metod ewangelizacji i dzielenia się nimi, upowszechniania i stosowania ich w naszych parafiach. Zakładałem nawet (oczywiście byłoby to za wiedzą i za zgodą ks. dziekana lub proboszcza), że odbędę podróż do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej celem nawiązania współpracy aby zainicjować relacje prowadzące do wzajemnej wymiany doświadczeń ewangelizacyjnych. Jednakże Duch Święty, podobnie jak w wielu innych sytuacjach życia duchowego, osobistego i zawodowego – często wyprzedza swoim działaniem nasze pragnienia i zamierzenia. Otóż pod koniec sierpnia otrzymałem wiadomość, że niedługo w Warszawie rozpocznie się II-gi Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Podczas tego kongresu jego uczestnicy mieli się zapoznać z kilkoma metodami ewangelizacyjnymi oraz doświadczeniami różnych parafii, wspólnot i ruchów w Kościele katolickim w Polsce i na świecie. Co więcej, wśród w głoszących podczas Kongresu był zapowiedziany również... ks. bp Edward Dajczak.

Aby mieć pewność, że to wola Boża, a nie jakieś moje „chciejstwo" oraz aby mieć otwartą drogę do dzielenia się owocami Kongresu - w rozeznawaniu tego czy powinienem jechać na ten Kongres uzyskałem potwierdzenie najpierw od mojej żony (byłem wręcz zaskoczony i urzeczony że tak zdecydowanie mnie wsparła, a przecież dobrze wiedziała, że tak wiele spraw wymagało w tym czasie zaangażowania w życiu rodzinnym i zawodowym oraz w Kościele) a następnie: od lidera naszej Wspólnoty (Dorota), koordynatora duchownego (ks. Wojciech) i koordynatora świeckiego (Maria) Odnowy naszej archidiecezji, ks. dziekana (ks. Janusz) dekanatu, w którym działa nasza wspólnota oraz od ks. proboszcza mojej parafii (ks. Marek), który na moją prośbę obdarzył mnie swoim błogosławieństwem na owocny udział w Kongresie. No cóż – pojechałem!

4. Największa parafia w Warszawie – miejsce Kongresu

Kongres zorganizowany był przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczy ks. bp Grzegorz Ryś. Miejscem Kongresu była największa parafia w Warszawie (ok. 40 tys. osób) p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Hasło kongresu „Obudzić olbrzyma" oznacza dążenie do „obudzenia" potencjału ewangelizacyjnego, który tkwi w „olbrzymie" jakim jest każda nasza parafia. Kongres trwał od czwartku do niedzieli (19-22 września A.D. 2013). Wzięło w nim udział ok. 140 (!) kapłanów i blisko 700 świeckich ewangelizatorów z całej Polski oraz kilkoro gości z zagranicy.

Nigdy nie zapomnę m.in. Eucharystii której przewodniczył Jego Eminencja ks. kardynał Kazimierz Nycz, z udziałem tak wielu kapłanów i posługujących w liturgii, np. przepięknej procesji na wejście, która ciągnęła się i trwała wręcz... eschatologicznie. Znamienną ciekawostką jest to, że – jak ktoś zwrócił uwagę na podsumowaniu Kongresu – mieliśmy wyjątkowo rzadko spotykaną sytuację, gdy podczas Eucharystii przyjmowanie Komunii Świętej przez tak wielu kapłanów trwało... dłużej niż przez setki świeckich, którzy i tak wypełniali sobą cały duży kościół. Myślę, że to symbol poruszenia Ducha Świętego w postaci Nowej Ewangelizacji jaki obecnie, delikatnie i zdecydowanie - ogarnia kościół katolicki na całym świecie. Szczególny, dynamizujący wkład w to poruszenie serc oraz jego ukierunkowanie i umocnienie wniosło dla nas XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które obradowało w Watykanie w dniach 7–28 października 2012 r.pod hasłem „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej". Ojcowie synodalni sformułowali aż 58 „Propozycji" do posynodalnej adhortacji apostolskiej, a najważniejszym przesłaniem dla nas jest zachęta do dawania świadectwa o wierze przykładem własnego życia.

5. Cel Kongresu – poznanie nowych metod ewangelizacji i ich zastosowanie w naszych parafiach, wspólnotach i ruchach

Jeden z kapłanów uczestniczących w Kongresie pięknie wyraził osobisty cel udziału  w nim, jako pragnienie poznania nowych metod ewangelizacji stosowanych w innych parafiach lub wspólnotach po to aby zastosować je w swojej parafii. Chodzi o to, abyśmy dzielili się w Kościele naszymi doświadczeniami i metodami ewangelizacyjnymi. W ten sposób – mocą Ducha Świętego – lepiej wykorzystamy potencjał ewangelizacyjny tkwiący w naszych parafiach, wspólnotach i ruchach. Na przykład metody ewangelizacji indywidualnej, kursy Alfa, komórki parafialne, wiele innych metod Nowej Ewangelizacji które były przedstawianie na Kongresie (na sesjach ogólnych oraz na warsztatach) - może być z powodzeniem stosowanych praktycznie w każdej polskiej parafii, wspólnocie i ruchu kościoła katolickiego. Oczywiście poznanie oraz przygotowanie się do ich stosowania wymaga modlitwy, zaangażowania i jeszcze bardziej otwartej, partnerskiej współpracy kapłanów i świeckich. Potwierdzają to doświadczenia i świadectwa, których tak wiele słyszeliśmy podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji. Nawrócenie pastoralne naszych wspólnot – jak mówił podczas Kongresu JE. ks. bp Grzegorz Ryś – oznacza przejście od „zabiegów" o charakterze „konserwującym" do posługi zdecydowanie misyjnej.

6. Nawrócenie pastoralne oznacza „obudzenie olbrzyma"

Nawrócenie pastoralne oznacza „obudzenie olbrzyma" czyli „obudzenie" potencjału ewangelizacyjnego, który często jest w znacznym stopniu „uśpiony" w naszych parafiach, proboszczach, prezbiterach, świeckich, wspólnotach i ruchach Kościoła. Chodzi o to, aby zamiast metod ewangelizacyjnych, które były dobre w przeszłości, sięgać po nowe metody, adekwatne dla tego czasu (np. ewangelizacja uliczna, po domach, kursy Alfa, komórki parafialne i wiele innych, z których sporo było przedstawionych podczas Kongresu).

7. Zadaj sobie „kongresowe" pytanie!

Jeśli chcesz spożyć i dzielić się owocami Kongresu, nawet jeśli w nim nie uczestniczyłeś – to jest taka możliwość! Po pierwsze zadaj sobie „kongresowe pytanie", a mianowicie::

Czy ja/Ty/my/parafia/ks.proboszcz/prezbiter/wspólnota możemy być ewangelizatorem?

Jaka jest kongresowa odpowiedź na to pytanie? Otóż:

– Bóg kocha każdego, jeśli kochasz z Bogiem konkretnego człowieka, to możesz jemu głosić Ewangelię (czyli możesz być ewangelizatorem)!

Wiele zależy od miłości, otwartości i szczerego pragnienia w naszych sercach aktywnego głoszenia Ewangelii. A teraz... dalej czytaj to świadectwo, zapraszam!

8. Jak w naszych parafiach, wspólnotach oraz ruchach - spożywać i pomnażać owoce Nowej Ewangelizacji, które dał nam Pan podczas Kongresu?

Spożywanie i pomnażanie owoców Kongresu prowadzi do głoszenia Dobrej Nowiny z jeszcze większą mocą i większym zasięgiem. Jestem przekonany, że każda zaangażowana lub „obudzona" parafia, wspólnota lub ruch – ma otwartą drogę do zdynamizowania i poprawy skuteczności głoszenia Ewangelii. W całym kościele jest wiele działań, ciał (jak np. Rada ds. Nowej Ewangelizacji naszej Archidiecezji) wydarzeń i programów które z całą pewnością są wsparciem i ukierunkowaniem dla nas. Dalej dzielę się wyłącznie refleksją wypływającą z osobistego przeżycia Kongresu. Zatem warto teraz postawić sobie przede wszystkim dwa podstawowe pytania:

a) Czy ja/my (jako np. wspólnota, świecki, ks. proboszcz, prezbiter) naprawdę wykorzystujemy nasze możliwości i talenty aby głosić Ewangelię – oczywiście nie zaniedbując naszych innych powołań (np. w rodzinie, w pracy)?

b) Jeśli nawet odpowiedź na powyższe pytanie byłaby pozytywna, to szczerze zapytajmy siebie czy efekty tych działań są miłe Panu?

Jeśli choć w niewielkim stopniu Twoje odpowiedzi na dwa powyższe pytanie nie będą pozytywne – to doczytaj Drogi Czytelniku to świadectwo do końca, choćby właśnie z tego powodu.

9. Nowe podejście do współpracy ks. proboszczów, wikariuszy i świeckich w parafiach – to droga Nowej Ewangelizacji

Każda zaangażowana we wdrażanie owoców Kongresu parafia, wspólnota, osoba lub ruch zapewne wypracują swój własny sposób, a nawet strategię. To co piszę poniżej proszę zatem traktować jako odniesienie dla siebie. Zatem proponuję:

Po pierwsze, zapoznać się z opisem metod nowej ewangelizacji, które były przedstawione podczas Kongresu (http://nowaewangelizacja.org) .

Po drugie, otworzyć się na nowo na aktywną i otwartą, partnerską, pełną zaufania i miłości wzajemnej - współpracę księży i świeckich w Twojej parafii - opartą na Chrystusie Panu i zawierzeniu wszystkiego Panu Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, za wstawiennictwem Maryi.

Po trzecie – trwale rozwijać własne talenty i możliwości ewangelizacyjne głównie poprzez podejmowanie konkretnych dzieł ewangelizacyjnych (np. organizowanie kursów Alfa, zainicjowanie i rozwijanie komórek parafialnych, prowadzenie opracowanej wspólnie z ks. proboszczem, długofalowej strategii ewangelizacyjnej w parafii – jak to robi Ruch dla Lepszego Świata etc.) oraz ciągłą wymianę doświadczeń (także poprzez Internet – korzystając z wyspecjalizowanych katolickich stron nowej ewangelizacji jak wspomniana wyżej http://nowaewangelizacja.org ). A ponadto – ciągłe zachowywanie otwartych uszu i serc na wszystko co mówi nam Ojciec Święty Franciszek, Biskupi i cały Kościół Święty – jak mamy głosić Ewangelię.

10. Gdzie można poznać konkretne metody Nowej Ewangelizacji przedstawiane na Kongresie (np. tzw. komórki parafialne)?

Pierwszym krokiem może być zapoznanie się z opisem kilku spośród tych metod (np. kursy Alfa, komórki parafialne, stosowane w Ruchu dla Lepszego Świata i wiele innych), z których sporo było przedstawionych na Kongresie na piątkowych i sobotnich warsztatach znajduje się na stronie internetowej Nowej Ewangelizacji http://nowaewangelizacja.org/ii-ogolnopolski-kongres-nowej-ewangelizacji-2/warsztaty-2/). Kolejnym zaś to nawiązanie kontaktów z parafiami, wspólnotami lub ruchami które mają już doświadczenie w stosowaniu tych metod.

11. Jak rozpoznać czy mam predyspozycje aby głosić Ewangelię?

Takie pytanie może się rodzić w Twoim sercu: czy mam predyspozycje by głosić Dobrą Nowinę? Otóż abyś była/był spokojny w sercu zadaj sobie poniższe pytanie:

Czy ja/Ty/my/parafia/ks.proboszcz/prezbiter/wspólnota możemy być ewangelizatorem?

A oto odpowiedź dla Ciebie:

Bóg kocha każdego, jeśli kochasz z Bogiem konkretnego człowieka, to możesz Jej/Jemu głosić Ewangelię (czyli możesz być ewangelizatorem)!

12. Warto zobaczyć krótkie filmy zawierające relacje, podsumowanie i świadectwa z Kongresu

Myślę, że wróciliśmy z Kongresu z przekonaniem w sercu, że jego owoce będą bardzo konkretne w naszych parafiach i wspólnotach/ruchach. Wiele zależy od miłości, otwartości i szczerego pragnienia aktywnego głoszenia Ewangelii w naszych sercach; a w szczególności od wzajemnej otwartości, proaktywności i efektywnej współpracy w Winnicy Pańskiej wspólnie: księży proboszczów i wikariuszy ze świeckimi (w tym wspólnotami i ruchami kościoła) – co na zakończenie Kongresu bardzo, z mocą Ducha Świętego, podkreślał ks. bp Grzegorz Ryś.

W internecie są wartościowe (zwykle krótkie, kilkuminutowe filmy) materiały (relacje, świadectwa, wywiady) związane z Kongresem. Dla odebrania generalnego przesłania Kongresu rekomenduję Wam, Kochani, szczególnie te siedem wymienionych niżej (z linkami):

a) wnioski (ok. 3 min.) po Kongresie Obudzić olbrzyma - wnioski po II Kongresie Nowej Ewangelizacji – część 1 http://www.youtube.com/watch?v=yBglEpWx6gY

b) wnioski (ok. 5 min.) po Kongresie Obudzić olbrzyma - wnioski po II Kongresie Nowej Ewangelizacji – część 2 http://www.youtube.com/watch?v=YX2wLPn_nEw

c) reportaż z Kongresu http://www.youtube.com/watch?v=bFF7IvWVQA4Obudźcie się! - reportaż z II Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji (produkcja: Profeto♥pl - Sercański Portal Ewangelizacyjny!)

d) Wiadomości Telewizji Lumen, wydanie 8, II Kongres Nowej Ewangelizacji http://www.youtube.com/watch?v=Yv-w9E0f-oM

e) homilia ks. bpa Edwarda Dajczaka http://www.youtube.com/watch?v=kNQpnH-lc8E;

f) Wiara a nasze portfele - konferencja ks. bpa Grzegorza Rysia http://www.youtube.com/watch?v=Ikge-umNLVk

g) film z piątkowej Eucharystii podczas Kongresu, celebrowanej przez ks. kardynała Kazimierza Nycza http://www.youtube.com/watch?v=0Z3q3xokA8w

13. Kongresowy dowcip

Na koniec dowcip, który przywiozłem z Kongresu:

„Nowa Ewangelizacja? Hmm, ... jak to przetrwać?".

14. Dziękczynienie

Dziękuję Tobie Panie Jezu, za poczucie humoru w Kościele!
Dziękuje Tobie Panie Jezu za Kongres!
Dziękuję Tobie Panie Jezu za wszystko!

Jezu ufam Tobie!

M.,
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Pański"
Wrocław, 21 października, A.D. 2013