Koordynacja Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej podjęła inicjatywę Krucjaty Modlitwy za Kapłanów. Chcemy naszą modlitwą objąć jak największą liczbę kapłanów naszej diecezji, zaczynając od tych, którzy w szczególny sposób związani są z Odnową Charyzmatyczną.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę wszystkich, którzy mają otwarte serca. Wierzymy, że ten modlitewny szturm do nieba przyniesie wielkie owoce w życiu kapłanów otoczonych naszą modlitwą, w rozwoju naszych wspólnot, w ożywieniu wiary i skuteczniejszym głoszeniu Jezusa jako Pana w naszej diecezji.

Dziś modli się 117 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


18-24.07.2017

O. Michał LEPICH OMI

Rezydent w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju
Wrocław-Popowice, ul. Ojców Oblatów 1
Duszpasterz Więźniów


25-31.07.2017

Ks. Zbigniew TOPOLNICKI

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej


1-7.08.2017

Ks. Aleksander RADECKI

WIKARIUSZ BISKUPI ds. stałej formacji kapłanów


8-14.08.2017

Ks. Marian BISKUP

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

15-21.08.2017

Ks. Waldemar KOCENDA

Archidiecezjalny Ojciec Duchowny


22-28.08.2017

Ks. Stanisław Paszkowski

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin


29.08-4.09.2017

Ks. Jerzy ŻYTOWIECKI

Moderator diecezjalny Ruchu Światło Życie
Opiekun wspólnoty Źródło

  • codziennie dziesiątek różańca
  • modlimy się o odnowienie łaski sakramentów chrztu, bierzmowania, kapłaństwa
  • na stronie www jest zakładka Krucjata Modlitwy za Kapłanów z informacjami i zdjęciem kapłana, za którego aktualnie się modlimy
  • modlimy się wszyscy przez określony czas za konkretnego księdza, zwykle przez tydzień
  • jeśli jest taka możliwość, można włączyć także inne formy modlitwy, Eucharystię, post, itp.
  • jest możliwość dołączenia lub zawieszenia modlitwy w dowolnym czasie
  • zgłoszenia przyjmowane są przez formularz.

Jeśli chcesz włączyć się w tę modlitwę - zapisz się TUTAJ

Jeśli wcześniej zgłosiłeś się, a teraz chcesz zakończyć udział w modlitwie - kliknij TUTAJ

Oto kapłani, których otoczyliśmy już naszą modlitwą: