Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Bracia i Siostry! Poranek zmartwychwstania cały czas trwa, gdyż Bóg, który powstał z grobu, odradza nas do nowego życia, do zmartwychwstania razem z Nim na wieki, tak aby umarł w nas stary człowiek, przejęty sprawami tego świata, a powstał razem z Chrystusem człowiek odrodzony, niosący światłość Bożej Miłości. Nasz Pan, Jezus Chrystus, który sprowadził dla nas Niebo na Ziemię, chce, abyśmy przyjęli Jego perspektywę patrzenia - perspektywę zbawienia, wieczności i szerzącego się Królestwa Bożego, którego odwieczne, zasady działają niezachwiane w każdym ustroju, systemie i czasie, gdyż zbudowane są na Bożej Miłości!

Jesteśmy wszyscy zaproszeni, aby nakaz misyjny, jaki otrzymaliśmy od Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.", realizować w naszym życiu, w życiu naszych wspólnot, w jedności z całym Kościołem, zgodnie z wolą Ducha Świętego, obiecanego nam przez Zbawiciela, któremu prowadzeniu się powierzamy. Wierzymy, że nasza wspólna, całoroczna modlitwa w trakcie czuwań OGIEŃ DWÓCH SERC, jest zasiewanym ziarnem, a zbliżający się IV Weekend Ewangelizacyjny OCHRZCZENI OGNIEM, zaplanowany na czerwiec tego roku, będzie czasem obfitych żniw! Panie, prosimy Cię o deszcz oraz abyś wyprawił robotników na swoje żniwo!

Z piątku na sobotę, z 7 na 8 maja odbędzie kolejne czuwanie OGIEŃ DWÓCH SERC, tym razem w Parafii NMP Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie, przy ulicy Karmelkowej. Rozpoczniemy Eucharystią wieczorną o godzinie 18:00, a zakończymy Eucharystią poranną, o godz. 7:00. Będzie to już ostatnie czuwanie przed zbliżającym się w czerwcu, kolejnym Weekendem Ewangelizacyjnym.

Wspólnoty, które jeszcze chciałyby włączyć się w prowadzenie modlitwy podczas czuwania, mogą zapisać się w formularzu poniżej, w ostatnich wolnych godzinach.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w4py2CmNTPSW5In-Ap7uoi9xUUjKnWlDOd1luTGI-iw/edit#gid=0

Bracia i Siostry, wszystkim włączającym się w dzieło ewangelizacji, udziela pasterskiego błogosławieństwa ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, który w przesłanym do "Katolików na Ulicy" liście, wyraża radość z powodu odbywających się czuwań modlitewno-uwielbieniowych "Ogień Dwóch Serc" w ramach przygotowań do kolejnej edycji Weekendu Ewangelizacyjnego "Ochrzczeni Ogniem", zarazem podkreślając, iż modlitwa i ewangelizacja muszą iść ze sobą nieodłącznie w parze, gdyż jak stwierdził Pan Jezus, modlitwa jest konieczna w życiu chrześcijanina i to z niej mają wypływać wszelkie działania ewangelizacyjne. Łączmy się więc razem na modlitwie, abyśmy umocnieni Duchem Świętym, z mocą głosili, że Chrystus zmartwychwstał!

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana!

o. Krzysztof Piskorz OCD
"Katolicy Na Ulicy", organizatorzy IV Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem”

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822
Bartosz Mereszka: tel. 696 482 063
Paweł Baranowski: tel. 501 230 363