Szkoły Nowej Ewangelizacji o posłudze charyzmatycznej i jej języku

O cechach posługi charyzmatycznej i jej języku rozmawiali 12 października w Płocku przedstawiciele Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji z całej Polski. W czasie spotkania odbyły się także wybory do senatu Porozumienia. Jego przewodniczącym na kolejną 3-letnią kadencję został ks. Artur Sepioło z Gliwic.

Pierwsza część spotkania Porozumienia Szkół Nowej Ewangelizacji miała miejsce w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, gdzie uczestników przyjął biskup płocki Piotr Libera. Zaznaczył, że ewangelizatorzy goszczą w miejscu, w którym swój charyzmat przez wieki realizowali mnisi benedyktyńscy. 940 lat temu „kładli oni fundament pod życie Kościoła płockiego”.

„To była ta pierwsza ewangelizacja, po wielu stuleciach przychodzi czas na drugą. Kończymy właśnie prace 43. Synodu diecezjalnego, w ramach którego pracowała Komisja Synodalna ds. nowej ewangelizacji. Udało się wypracować nowy dokument w całości poświęcony nowej ewangelizacji. 5 grudnia w katedrze, w obecności peregrynującego po diecezji obrazu Matki Bożej, złożymy jako wotum Księgę synodalną. Znajdzie się w niej także instrukcja o rekolekcjach kerygmatycznych czy wytyczne dotyczące posługi egzorcysty” – wymieniał bp Libera.

Hierarcha zwrócił też uwagę na aktywną działalność Płockiej Szkoły Ewangelizatorów, prowadzącej rekolekcje kerygmatyczne w parafiach diecezji i liczne kursy ewangelizacyjne. Mówił o formacji do ewangelizacji w Płockiej Szkole Ewangelizatorów oraz o systematycznych spotkaniach biskupa z egzorcystami.

Po wspólnej Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, pod przewodnictwem ks. Artura Sepioło, uczestnicy spotkania zasiedli do obrad w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia”.

Głównym punktem obrad było przyjęcie dokumentu dotyczącego posługi charyzmatycznej w Szkołach Nowej Ewangelizacji i formacji do tej posługi we wspólnotach kościelnych. Kilkudziesięciostronicowe opracowanie zawiera m.in. wprowadzenie teologiczne, opis rzeczywistości charyzmatycznej w Polsce oraz kryteria rozeznawania. Ma ono służyć jako merytoryczna pomoc dla duszpasterzy, wspólnot i osób pełniących posługę charyzmatyczną, w oparciu o doświadczenie Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce.

Ponadto ewangelizatorzy pracowali nad słownikiem pojęć związanych z posługą charyzmatyczną i prowadzeniem uwielbienia podczas spotkań modlitewnych (np. wyjaśnienie, czym są poszczególne charyzmaty, modlitwa wstawiennicza, jak należy rozumieć modlitwę o uzdrowienie). Rozmawiano także o planach – w niedalekiej przyszłości Porozumienie zajmie się opracowaniem dokumentów dotyczących np. zależności między charyzmatem i liturgią, misji wynikającej z chrztu świętego czy opisem tzw. chrztu w Duchu Świętym.

Podczas spotkania w Płocku dokonano także wyboru nowego senatu Porozumienia. Jego przewodniczącym na kolejną 3-letnią kadencję został ks. Artur Sepioło z Gliwic. Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono ks. dr. Sławomirowi Płusie z Radomia. Sekretarzem i rzecznikiem prasowym Porozumienia została dr Iwona Zielonka z Płocka. Natomiast członkami Senatu zostali ks. Krzysztof Kralka SAC z Lublina i o. Krzysztof Czerwionka CR ze Stryszawy.

Kolejne spotkanie Porozumienia Szkół Nowej Ewangelizacji odbędzie się w kwietniu przyszłego roku w Gnieźnie. W roku 1050-lecia Chrztu Polski jego przedstawiciele będą zajmować się problematyką związaną z sakramentem chrztu św.

Organizatorką spotkania Dyrektorów SNE w Płocku była dr Iwona Zielonka, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty.

Porozumienie Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji działa od 4 lat. W jego skład wchodzi 30 Szkół Nowej Ewangelizacji z całej Polski, w tym 4 środowiska szkół. Porozumienie stanowi platformę współpracy między Szkołami Nowej Ewangelizacji w diecezjach, parafiach i przy zgromadzeniach zakonnych. (KAI)

Z Serwisu Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Źródło: www.odnowa.org