Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu po raz kolejny zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa. Spotkanie odbędzie się w piątek 24 maja w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie adoracją o 18.30 oraz spowiedzią, po której zostanie odprawiona Msza Św. Po Eucharystii ks. dr Bartosz Mitkiewicz adiunkt papieskiego, Wydziału Teologicznego, wygłosi konferencję pt. „Wpływ mass-mediów na młodzież”.

Więcej informacji o wydarzeniu możesz znaleźć na http://mezczyzniwewroclawiu.pl/.