Zapraszamy do parafii Św. Michała Archanioła ul. B. Prusa 78 we Wrocławiu,
dnia 30 Marca 2019 r. o godzinie 15:30 do Auli w szkole Gimnazjum Selezjanów na Kampanię Informacyjną o temacie Komu zależy na "edukacji seksualnej" naszych dzieci? Kulisy działania lobby LGBT. Rodzice w obronie dzieci przed deprawacją w szkołach.

Następnie o godzinie 18:00 w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła rozpoczynają  się rekolekcje parafialne, gdzie katechezę wygłosi ks. Dominik Chmielewski, salezjanin.