Wspólnota
Płomień Pański
zaprasza na

Wieczorne
Spotkania
ze Słowem

13 stycznia 2020 godz. 19.00

Spotkania odbywają się w kaplicy w domu parafialnym.

Zapraszamy!