Wspólnota
Płomień Pański
zaprasza na

Wieczorne
Spotkania
ze Słowem

9 grudnia 2019 godz. 19.00

Spotkania odbywają się w kaplicy w domu parafialnym.

Zapraszamy!