Wspólnota Źródło Łaski

zaprasza na konferencję

"Stop seksualizacji dzieci"

którą wygłosi Magdalena Trojanowska

29.05.2019

po Mszy św. o godz. 18.00

Parafia św. Kazimierza Królewicza
ul. Litewska we Wrocławiu