Rozeznawanie w mocy Ducha Świętego

"Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie a dusza wasza żyć będzie"
[Iz 55,3]
Toczy się duchowa walka. Nie między duchem a ciałem, lecz między duchami o przeciwnej naturze. Dlatego chrześcijańscy myśliciele zawsze nawoływali do rozeznawania duchów. Dokonywać tego można tylko w świetle wiary, pozostając w żywym związku z Chrystusem, będąc człowiekiem duchowym. Jak się nim stawać, by być zdolnym do rozeznawania? Jak odróżniać Boże natchnienia od naturalnych impulsów, a zwłaszcza od pokus i pułapek złego ducha, który zawsze chce wprowadzić człowieka w błąd? Jak podejmować decyzje zgodne z Wolą Bożą czyli jak naśladować Jezusa i być coraz bliżej Boga?... Spróbujmy razem poszukać odpowiedzi na te i dalsze pytania w temacie rozeznawania duchowego.
"Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" [Gal5,25]

ZAPRASZAMY NA

CYKL 5 DNI SKUPIENIA w soboty!

Eucharystia * Konferencje * Warsztaty
Co zabrać? Pismo Święte, notatnik, otwarte serce
Soboty w godz. 7:30-13:00:
16.02.2019, 16.03.2019, 27.04.2019, 23.05.2019, 15.06.2019
Organizator: Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Getsemani

Wrocław,  parafia św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej.