Mężczyźni św. Józefa zapraszają na rekolekcje dla mężczyzn, które odbędą się już w tym miesiącu w dniach od 05 do 07 maja w Katedrze Wrocławskiej. Konferencję pt. "Męskość i tożsamość" wygłoszą: ks. dr Jan Konior SJ (Jezuita, filozof, teolog, sinolog, rekolekcjonista) oraz Mężczyzna św. Józefa.

Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla każdego mężczyzny po uprzednim zarejestrowaniu poprzez formularz na naszej stronie https://mezczyzniwewroclawiu.pl/meskie-rekolekcje-w-katedrze-wroclawskiej-5-7-05-2021/. Będzie natomiast możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na cele organizacyjne. Ze względu na istniejące obostrzenia Ilość miejsc ograniczona.

Męskość i tożsamość są integralnie ze sobą związane. Nie ma męskości bez tożsamości. Mężczyzna który sam nie wie, kim jest, dokąd zmierza oraz jaka jest jego rola w życiu traci swoją indywidualną podmiotowość i staje się częścią anonimowej zbiorowości, popychaną i sterowaną z zewnątrz masą ludzką. Honor, odpowiedzialność, wierność, patriotyzm, odwaga stają się wartościami niepotrzebnymi a nawet uznawanymi za szkodliwe, bo wyłamują się z ogólnie przyjętej chęci formatowania ludzi w jeden określony przedmiotowy sposób. Jego stosunek do siebie i do innych ludzi a zarazem także do kultury i tradycji zanika. I tym samym mężczyzna staje się tylko zaprogramowanym dostarczycielem wartości materialnych, które zapewniają mu jak najbardziej komfortowy byt. Obudowanie tożsamości jest fundamentem powrotu do wzorców męskości, wartości, autorytetów i norm etycznych, które wynikają z wierności Słowu Bożemu. „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!” (KW 15:2) mówi Pismo Święte, obrazując męskość i tożsamość zanurzoną w  Boskiej rzeczywistości. I refleksjami z życia właśnie w tej perspektywie będą dzielić się z uczestnikami wyjątkowi prelegenci.

Tematem rekolekcji jest:  "Męskość i tożsamość"

Harmonogram:

DZIEŃ I – 05.05.2021
18.30 – 19.00 – Msza Św.
19.00 – 19.25 – Wielbienie
19.25 – 19.30 – Słowo o wspólnocie Mężczyzn Świętego Józefa we Wrocławiu
19.30 – 20.15 – Konferencja I – ks. Jan Konior SJ
20.15 – 20.45 – kawa  i herbata.
20.45 – 21.15 – Konferencja II – Mężczyzna św. Józefa: Andrzej Wierzgacz
21.15 – 21.30 – Kompleta + modlitwa wstawiennicza
21.30 – Zakończenie

DZIEŃ II – 06.05.2021
18.30 – 19.00 – Msza Św.
19.00 – 19.30 – Wielbienie
19.30 – 20.15 – Konferencja III – ks. Jan Konior SJ
20.15 – 20.45 – kawa  i herbata.
20.45 – 21.15 – Konferencja IV – Mężczyzna św. Józefa: Mariusz Trębicki, Daniel Szlachetka
20.15 – 21.30 – Różaniec wraz Męskimi Plutonami Różańca Świętego
21.30 – Zakończenie

DZIEŃ III – 07.05.2021
18.30 – 19.30 – Msza Św. z homilią
19.30 – 20.00 – Adoracja
20.00 – 20.15 – Nieszpory
20.15 – 21.30 – Agapa
21.30 – Zakończenie

Miejsce wydarzenia:
Katedra Wrocławska
Pl. Katedralny 18
50-329 Wrocław

Każdego dnia recepcja będzie otwarta od 18.00 do 18.30.

Rekolekcje odbędą się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele
  • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni
  • Zachowaniu dystansu społeczny.
  • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp).

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na http://mezczyzniwewroclawiu.pl/

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu
http://mezczyzniwewroclawiu.pl
https://www.facebook.com/mezczyzni.we.wroclawiu/