Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają mężczyzn na otwarte spotkanie we Wrocławiu, aby modlić się i wspólnie wielbić Jezusa Chrystusa, które odbędzie się w piątek 22 listopada w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie adoracją o 18.30 oraz spowiedzią, po której zostanie odprawiona Msza Św.

Po Eucharystii ks. prof. dr hab.  Włodzimierz Wołyniec - Rektor PWT we Wrocławiu - wygłosi konferencję pt. „Ojciec – miłość i cierpienie”.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na http://mezczyzniwewroclawiu.pl/