SEMINARIUM
ODNOWY WIARY

„Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia” (J 8,12)

Spotkania we wtorki od 25 lutego 2020
Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 18:00

Prowadzący: Witek Wilk

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Oleśnicy