Duszpasterstwo Akademickie Redemptor we Wrocławiu
Obfite Odkupienie
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu
Wspólnota Dar

zapraszają na

Seminarium Odnowy Wiary

Start w czwartek 27.02.2020 godz. 19:30
Spotkania raz w tygodniu od 27.02 do 16.04.2020

Czym jest SOW?
Seminarium to cotygodniowe spotkania na Eucharystii, po których głoszona jest konferencja. Podsumowaniem każdego spotkania jest wspólna modlitwa i wymiana doświadczeń w małych grupkach. Seminarium Odnowy Wiary to okazja by pogłębić, ożywić lub odnowić swoją relację z Panem Bogiem. Zapraszamy! Przyjdź! Warto!