Zapraszamy do udziału w

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym

Milicz, kościół św. św. Andrzeja Boboli, ul. Spacerowa 2

Rozpoczęcie 19.10.2018r. Mszą Św. z modlitwą o uzdrowienie,
zakończenie 14.12.2018 r. modlitwą wstawienniczą i agapą.

Zachęcamy do udziału we wszystkich Spotkaniach, bo ich tematy tworzą spójną całość.
Katechezy będzie głosił o. Marek Matyszek – Misjonarz Miłosierdzia,
który na Mszach św. w niedzielę 14. 10. 2018r. przekaże więcej szczegółów.
Spotkania seminaryjne - wraz z katechezami - będą się odbywały w Miliczu,
w kościele św. A. Boboli w kolejne piątki o godzinie 18:00.

Na Seminarium będą poruszane m.in. takie tematy jak:
- prawdziwy obraz Boga,
- przejście z grzechu do wolności,
- przebaczenie,
- zawierzenie Bogu.

Istotne jest także codzienne osobiste spotkanie uczestnika Seminarium z żywym Bogiem w modlitwie z Pismem Świętym.