Jeśli jesteś osobą, która przeżyła już seminarium odnowy wiary (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy) w naszych wspólnotach zapraszamy Cię do wzięcia udziału w e-Wspólnotowym Studium Ewangelii według św. Łukasza.

STARTUJEMY: 03.10.2020 r.

CZAS TRWANIA: 26 tygodni

FORMA:

  • słuchanie konferencji i codzienne rozważanie Słowa Bożego (1 raz w tygodniu dla uczestników bezpłatny dostęp do 26 konferencji audio przygotowanych specjalnie do książki: Wspólnotowe Studium Ewangelii wg. św. Łukasza)
  • książka do kupienia i zamówienia:  https://tiny.pl/7phq6 (cena 24,52 zł)
  • spotkania w małych grupkach dzielenia prowadzone przez wspólnoty z koordynacji Odnowy w Duchu Świętym, które się zgłosiły.

ZAPISY OBOWIĄZKOWE już trwają:  https://tiny.pl/7j9jb

Zachęcamy Cię do studium Ewangelii, ponieważ mówiąc wprost:

  • to jedyny środek (jak np. „słownik”), aby zacząć osobistą rozmowę z Bogiem, aby nauczyć się Go słuchać (Mk 4,9);
  • to szansa, aby Boga poznać i nawiązać z Nim relację przyjaźni już teraz (J 1,18; Łk 8,21; J 15,14–15);
  • to słuchanie Jezusa (i naśladowanie Go) jest drogą, która prowadzi do nieba (J 14,6).