MercyFest to okazja do uwielbienia Boga podczas 15 koncertów w godz. 17-21 na 5 scenach w różnych częściach miasta: