Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Pokój i Radość" zaprasza na rekolekcje weekendowe
"Aby żyć w Duchu Świętym", które poprowadzi ks. prof. Mariusz Rosik.
Zapraszamy przede wszystkim osoby z naszej parafii oraz z naszej miejscowości lub najbliższej okolicy, które chciałyby przyłączyć się do Wspólnoty.
Zapisy pod nr telefonu 603123668.