Zapraszamy na drugą polską edycję

Kursu CHARIS Służebne Przywództwo
Kontynuacja dla absolwentów I edycji Kursu

BĄDŹ ZAKORZENIONY I ZBUDOWANY W CHRYSTUSIE (KOL 2, 7)

Dla tych, którzy już mają za sobą 1 edycję zapraszamy na kolejną:
   Start: 8 października 2021
   Koniec: 10 grudnia 2021
REJESTRACJA: https://sluzebneprzywodztwo.org/kontynuacja-kursu/

Program:

- 8 października
ks. Artur PotrapelukSłowo i Duch: Chrzest w Duch Świętym
    1. Wyjaśnienie biblijnych pojęć:
        ◦ gr. baptidzo – chrzest,
        ◦ gr. pleroo – pełny,
        ◦ gr. pimplemi – napełniony,
    2. Relacja: chrzest sakramentalny, a chrzest w Duchu Świętym
    3. Znaki świadczące o otrzymaniu łaski chrztu w Duchu Świętym
    4. Co mówią dokumenty z Malines o chrzcie w Duchu Świętym?
    5. Jak mówić o tej łasce, aby cały Kościół traktował to jako dar dla siebie?

15 października
bp Artur Ważny – Pełnia i moc: Posługa Ducha Świętego
    1. Rz 8 – różnorodne działanie Ducha w wierzących
    2. 1 Kor 12 – charyzmaty
    3. Wyjaśnienie charyzmatów epifanijnych (glosolalia, proroctwo, rozeznawanie)
    4. Potrzeba uwielbienia, właściwa rola uwielbienia – moc do uwielbienia

22 października
bp Andrzej Siemieniewski – Przekraczanie granic: Nowość Odnowy Charyzmatycznej
    1. Czym jest doświadczenie w chrześcijaństwie? Różnorodność w odnowie (tzw. trzecia fala)
    2. Dlaczego chrzest w Duchu Świętym wzbudza różne negatywne reakcje
    3. Hierarchia Kościoła (różne postawy i doświadczenia)
    4. Ocena poprzez owoce

29 października
abp Grzegorz Ryś – Apostołowie i prorocy: Duchowni i świeccy
    1. Ef 2, 19–21: A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
    2. Iuvenescit Ecclesia, współpraca świeckich i duchownych

5 listopada
Marcin Zieliński – Jeden jest Duch: Niepodzielność „strumienia łaski”
    1. Ef 4, 1–16 – jedność w obrębie „strumienia łaski” Kościoła katolickiego i różnorodność w darach
    2. Różnorodność wspólnot charyzmatycznych

12 listopada
Karol Sobczyk – Aby byli jedno: Jedność z innymi wyznaniami
    1. Ekumenizm Ducha, komunia darów
    2. Dz 10, 44–48; Dz 11, 15–17 – chrzest Korneliusza
    3. Jak rozumieć i rozwijać ekumenizm relacyjny

19 listopada
Andrzej Przybylski – Największa jest miłość: Pomoc ubogim
    1. 1 Kor 13 – miłosierdzie jako fundament chrześcijańskiego życia
    2. Prymat miłosierdzia w traktowaniu ludzi uzależnionych, o innych orientacjach (ideologicznych, seksualnych, …)
    3. Prymat miłosierdzia w związkach nieformalnych i nieregularnych.

26 listopada
o. Jacek Dubel – Pamięć o ubogich: Gal 2, 10
    1. Biedni i bezdomni wielkim wyzwaniem i darem dla Kościoła

3 grudnia
o. Bogdan Kocańda – Cała Ewangelia: Ewangelizacja dzisiaj
    1. Kerygmat – naprawdę Dobra Nowina
    2. Jak przygotować serca i umysły słuchaczy na przyjęcie orędzia Dobrej Nowiny – zmiana paradygmatu ewangelizacji
    3. Życie i świadectwo keryxa

10 grudnia
o. Krzysztof Czerwionka – Cały świat: Misje – idźcie na cały świat…
    1. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (powołanie do bycia uczniem-misjonarzem)
    2. Ewangelizacja ad intra i ad extra

Metoda
Taka sama jak w Kursie Służebne Przywództwo: nauczania co tydzień, krótkie prace pisemne, 4 spotkania w małych grupach, 2 spotkania otwarte dla wszystkich z nauczającymi. Będą dostępne konspekty!

Cel
poznanie historii oraz tożsamości odnowy charyzmatycznej
pogłębienie teologii oraz praktyki liderów Kościoła w ważnych obszarach misji CHARIS

Forma
14 nagrań
4 spotkania w małych grupkach
2 spotkania otwarte z nauczającymi

Miejsce
kurs realizowany jest w formie wirtualnych spotkań oraz nagrań on-line.