Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Jezusa Miłosiernego w Kiełczowie zaprosiła na rekolekcje charyzmatyczne „EUCHARYSTIA ŹRÓDŁO I SZCZYT”. Prowadzący – o. Józef Witko OFM. Termin:
14-16.02.2020 r. Miejsce: Centrum Spotkań i Dialogu Krzydlina Mała 69, 56-100 Wołów.