Wspólnota Źródło Łaski zaprosiła na Zimowe spotkania z Biblią, Spotkanie 3. Konferencję wygłosił ks. Mariusz Rosik. Spotkanie odbyło się w środę 8.01.2020 o godz. 19.00, w salce katechetycznej w parafii Św. Kazimierza Królewicza, ul. Litewska 1 we Wrocławiu