Wspólnota Źródło Łaski zaprosiła na kurs "Siedem Źródeł". Był on kierowany do wszystkich, którzy pragną doświadczenia MIŁOŚCI BOGA, odnowienia relacji z JEZUSEM ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i uwielbionym, poruszenia DUCH ŚWIĘTEGO.

Również do tych, którzy potrzebują na nowo rozpalić serce, byś stać się żywym świadkiem Ewangelii, głoszącym Dobrą Nowinę z mocą Ducha Świętego!

Bóg zawsze rozdaje swoje Łaski. Jest niewyczerpanym źródłem. Pełnią. Wystarczy przyjść i zaczerpnąć. Ale tą decyzję musisz podjąć sam! Nie zwlekaj!

UWAGA!
Aby czas ten był owocny konieczny był udział w całym kursie.