Wspólne Kolędowanie

18 stycznia 2020
godz. 15:30

Zapraszamy wszystkich
do kontemplacji tajemnicy
Wcielenia Słowa Bożego.

Kościół św. Andrzeja Apostoła
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 30a

Diakonia Połączonych Sił
"Niosącej Ducha" i "Jeruzalem"