"Badając współczesne mówienie językami w grupach charyzmatycznych, amerykańscy językoznawcy stwierdzili, że (...) jest rzeczą zupełnie niemożliwą sztuczne stworzenie takiej mowy poprzez świadome usiłowanie". Z tekstu ks. Mariusza Rosika Poliglota z Bożej łaski z Niedzieli z 2012 roku. Była mowa też o tym w czasie VI sesji Charyzmatykonu: