"Odnowienie w Duchu Świętym otwiera zupełnie inny sposób lektury Pisma Świętego"