"Specyfiką tego wylania Ducha Świętego - chociaż myśmy w ogóle nie były świadome tego, co się dokonało z nami - była niesamowita chęć dzielenia się tym, przekazywania tego dalej, opowiadania wszystkim".