Najciekawsze skróty z trzeciego spotkania Charyzmatykonu: