Kurs "Jezus w 4 Ewangeliach"

Kurs ma na celu zapatrzenie się w Jezusa oczyma czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pozwala dostrzec całe piękno osoby Jezusa i Jego misji. To czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko czterech Ewangelistów, ale spotykając się osobiście z Jezusem. Dzięki temu kursowi Ewangelie stają się dla uczestnika wielkim bogactwem, z którego może stale czerpać.

Termin: 5 - 8 lipca 2018 r.
Koszt: 290 zł
Organizator: Szkoła Ewangelizacji śś Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

Więcej informacji oraz zapisy: http://www.domnaskale.eu/ewangelizacja/650-kurs-jezus-w-4ch-lipiec-2018