Diecezjalna Diakonia Modlitwy Uwielbienia
i Dziękczynienia za Wspólnoty
Odnowy w Duchu Świętym

JERUZALEM

zaprasza (szczególnie mężczyzn) na

Mszę Świętą

w Schronisku Św. Brata Alberta
dla Mężczyzn

Wrocław-Tarnogaj, ul. Bogedaina 5

sobota, 29.07.2017 godz. 19.30