Dziś modli się 117 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


16-22.01.2018

O. Waldemar Adam KOWALCZYK OSPPE

Katecheta w parafii pw. św. Mikołaja
Wrocław, ul. Św. Antoniego 30


23-29.01.2018

O. Grzegorz LIBUDA OSPPE

Katecheta w parafii pw. św. Mikołaja
Wrocław, ul. Św. Antoniego 30